Rajdowa Szkoła Jazdy KIELCE | Najlepsza zdawalnosc WORD Kielce | Prawo Jazdy w Kielcach przez internet | Nauka Jazdy kat. A, A2, A2, AM, B, B1 | Prawojazdy od 14 i 16 lat na motor, motocykl, quad, motorower |

Kurs na prawo jazdy kat. A2

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania motocyklem o mocy silnika nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat.
Dwuletni okres posiadania prawa jazdy kat. A2 umożliwia uzyskanie kat. A już w wieku 20 lat (w przeciwnym razie minimalny wiek uzyskania kat. A wynosi 24 lata).


ZAPISY NA KURS

Kurs prawa jazdy kategorii A2 można rozpocząć najwcześniej na 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat. Aby przystąpić do szkolenia należy uzyskać w starostwie numer PKK - Profil Kandydata na Kierowcę. Zapisu na kurs motocyklowy w Rajdowej Szkole Jazdy można dokonać poprzez:

formularz on-line
Gadu-Gadu
e-mail
telefonicznie
SMS-em
osobiścieSZKOLENIE TEORETYCZNE

Istnieją dwa sposoby zaliczenia części teoretycznej szkolenia:

Teoria na wykładach
Uczestniczenie w standardowym szkoleniu teoretycznym, które nie przekracza 5 dni powszednich, najczęściej od poniedziałku do piątku, lub przez 2 weekendy, w soboty i niedziele - dla kursów weekendowych. Istnieje również możliwość ustalenia indywidualnych terminów wykładów. Podczas zajęć osoba szkolona otrzymuje pakiet niezbędnych materiałów edukacyjnych. Bezpośrednio po zakończeniu części teoretycznej następuje rozpoczęcie szkolenia praktycznego.
Rozwiązanie to kierowane jest przede wszystkim do osób, które po raz pierwszy ubiegają się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem.

Teoria w domu
Samodzielna nauka teorii i przystąpienie do państwowego egzaminu teoretycznego we własnym zakresie. Rozpoczęcie szkolenia praktycznego następuje dopiero po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu i zaliczeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Rozwiązanie to kierowane jest przede wszystkim do kursantów, posiadających już inną kategorię prawa jazdy lub mających bardzo ograniczone możliwości uczestniczenia w szkoleniach teoretycznych. Osoby, które chciałyby samodzielnie uczyć się teorii w domu, zapraszamy do biura na spotkanie informacyjne lub proponujemy skorzystanie z naszego Mobilnego Punktu Informacyjnego, który dostarczy niezbędne materiały szkoleniowe.SZKOLENIE KOMPUTEROWE

Uzupełnieniem szkolenia teoretycznego jest dobrowolne szkolenie komputerowe. Każdy z uczestników kursu na kategorię A2 w Rajdowej Szkole Jazdy może w sposób nieograniczony korzystać ze stanowisk komputerowych i zapoznawać się z oprogramowaniem egzaminacyjnym – analogicznym, z jakiego będzie korzystał podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy w WORD Kielce. Szkolenie komputerowe można odbywać w godzinach pracy biura.SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Szkolenie praktyczne na kategorię A2 prowadzone jest na kilku różnych motocyklach, ale przede wszystkim na Suzuki SFV 650 Gladius i Suzuki GS 500, którego na życzenie kursantów udostępniamy na egzamin państwowy. Rajdowa Szkoła Jazdy dysponuje dwoma placami manewrowymi dla motocykli: w Kielcach i na terenie toru wyścigowego w Miedzianej Górze. Dają one możliwość prowadzenia bogatego zestawu zajęć z zakresu techniki jazdy motocyklem, które realizowane są podczas każdego kursu na prawo jazdy na motor. W trakcie zajęć instruktorzy nie tylko zapoznają kandydatów na kierowców z podstawowymi manewrami wymaganymi na egzaminie państwowym, ale przede wszystkim kładą nacisk na wszechstronne przygotowanie przyszłego motocyklisty do uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez jazdy poza obszarem zabudowanym i w ruchu miejskim, w tym trasami egzaminacyjnymi. Rajdowa Szkoła Jazdy zapewnia uczestnikom kursów nauki jazdy kat. A2 samodzielną jazdę motorem w ruchu drogowym, podczas której instruktor porusza się za osobą szkoloną samochodem zabezpieczającym lub drugim motocyklem. Podczas kursów na prawo jazdy kategorii A2 w naszej szkole jazdy instruktor nigdy nie jeździ z kursantem na jednym motorze! Jazdy motocyklem uczymy tak, jak jest to wymagane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. A2 w WORD Kielce. Nowatorskie metody szkoleniowe zapewniają skuteczne przygotowanie do egzaminu państwowego, co potwierdzają najwyższe pozycje szkoły w rankingach zdawalności. Terminy jazd szkoleniowych na motorze ustala indywidualnie osoba szkolona w odpowiadającym jej terminie. Szkolenie praktyczne obejmuje 20 godzin jazd.
Aktualna promocja: możliwość udostępnienia motocykla szkoleniowego na egzamin państwowy!
EGZAMINY WEWNĘTRZNE

Szkolenie podstawowe zakończone zostaje egzaminami wewnętrznymi: teoretycznym i praktycznym. Przeprowadzane są one w formie i na zasadach egzaminów państwowych. Uzyskanie wyników pozytywnych skutkuje wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zaktualizowaniem PKK i dopuszczeniem do egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.EGZAMINY PAŃSTWOWE

Termin egzaminu państwowego należy ustalić w biurze obsługi klienta WORD Kielce. W tym celu należy okazać dowód tożsamości, zaktualizowany PKK oraz uiścić opłatę egzaminacyjną. Ośrodek egzaminowania powinien wyznaczyć termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Wysokość opłat egzaminacyjnych na www.word.kielce.pl.ODBIÓR PRAWA JAZDY

Po zaliczeniu egzaminów państwowych z wynikiem pozytywnym Wydział Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego, właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę, ma według przepisów nie więcej niż 30 dni na przygotowanie Prawa Jazdy. Status przygotowania dokumentu można sprawdzić na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

 
© Rajdowa Szkoła Jazdy
25-620 Kielce, ul. Kolberga 4, tel: 888-111-008, 888-111-012
RAJDOWA SZKOŁA JAZDY w Kielcach: najlepsza Nauka Jazdy, egzamin WORD Kielce, kursy na Prawo Jazdy kategorii A i B, swietokrzyskie i kieleckie szkoly jazdy, prawojazdy kat. A i B na motor, motocykl, quad, 16 lat, egzaminator, prawko