Rajdowa Szkoła Jazdy KIELCE | Najlepsza zdawalnosc WORD Kielce | Prawo Jazdy w Kielcach przez internet | Nauka Jazdy kat. A, A1, A2, AM, B, B1 | Prawojazdy od 14 i 16 lat na motor, motocykl, quad, motorower |

Jak uzyskać PKK - Profil Kandydata na Kierowcę

INSTRUKCJA

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy należy wcześniej uzyskać tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu do starostwa, właœciwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, należy złożyć następujące dokumenty:

WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY
Formularz wniosku możesz pobrać tutaj lub otrzymać w naszym Biurze Obsługi Kursanta albo w starostwie.

PISEMNA ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA
Jeśli nie ukończyłeś 18 lat, Twój rodzic lub opiekun musi podpisać zgodę na uzyskanie przez Ciebie prawa jazdy.
Formularz zgody możesz pobrać tutaj lub otrzymać w naszym Biurze Obsługi Kursanta.

ORZECZENIE LEKARSKIE
Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi możesz uzyskać tylko u lekarza posiadającego uprawnienia do badania kierowców.

KOLOROWA FOTOGRAFIA 3,5x4,5cm

KSEROKOPIA PRAWA JAZDY - jeżeli posiadasz już inne kategorie

UPOWAŻNIENIE - jeżeli uzyskanie PKK powierzasz innej osobie
Jeśli sprawy związane z uzyskaniem Profilu Kandydata na Kierowcę będzie załatwiała za Ciebie inna osoba, musisz wystawić jej pisemne upoważnienie. W takim wypadku konieczne będzie uiszczenie w starostwie dodatkowej opłaty w wysokoœci 17,00 PLN.
Formularz upoważnienia możesz pobrać tutaj lub otrzymać w naszym Biurze Obsługi Kursanta.

W ciągu dwóch dni roboczych od złożenia dokumentów otrzymasz w starostwie swój numer PKK, z którym możesz już uczestniczyć w kursie na prawo jazdy.
 
© Rajdowa Szkoła Jazdy
25-620 Kielce, ul. Kolberga 4, tel: 888-111-008, 888-111-012
RAJDOWA SZKOŁA JAZDY w Kielcach: najlepsza Nauka Jazdy, egzamin WORD Kielce, kursy na Prawo Jazdy kategorii A i B, swietokrzyskie i kieleckie szkoly jazdy, prawojazdy kat. A i B na motor, motocykl, quad, 16 lat, egzaminator, prawko