2 pazdziernik 2017
godz. 16:00
TYGODNIOWY
 .........................................................................................
14 pazdziernik 2017
godz. 16:00
WEEKENDOWY