Rajdowa Szkoła Jazdy KIELCE | Najlepsza zdawalnosc WORD Kielce | Prawo Jazdy w Kielcach przez internet | Nauka Jazdy kat. A, A1, A2, AM, B, B1 | Prawojazdy od 14 i 16 lat na motor, motocykl, quad, motorower |

Świadectwo kwalifikacji wstępnej - przewóz osób i rzeczy


Badania psychologiczne kierowców


Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba, która:
- ukończyła 21 lat;
- przedstawiła zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego:
> kierowców przewożących rzeczy - kierowca samochodu ciężarowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t;
> kierowców przewożących osoby - kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą;
- przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
- przedstawiła orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Rajdowa Szkoła Jazdy nie prowadzi kursów kwalifikacji.

 
© Rajdowa Szkoła Jazdy
25-620 Kielce, ul. Kolberga 4, tel: 888-111-008, 888-111-012
RAJDOWA SZKOŁA JAZDY w Kielcach: najlepsza Nauka Jazdy, egzamin WORD Kielce, kursy na Prawo Jazdy kategorii A i B, swietokrzyskie i kieleckie szkoly jazdy, prawojazdy kat. A i B na motor, motocykl, quad, 16 lat, egzaminator, prawko