Rajdowa Szkoła Jazdy KIELCE | Najlepsza zdawalnosc WORD Kielce | Prawo Jazdy w Kielcach przez internet | Nauka Jazdy kat. A, A1, A2, AM, B, B1 | Prawojazdy od 14 i 16 lat na motor, motocykl, quad, motorower |

Kurs na prawo jazdy kat. B1

Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania czterokołowcem - pojazdem samochodowym z homologacją L7E, nieprzekraczającym masy własnej 400kg (przewóz osób) lub 550kg (transport towarów), a także motorowerem. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat.
Posiadanie kategorii B1 skutkuje skróconym szkoleniem oraz zwolnieniem z części teoretycznej podczas ubiegania się o prawo jazdy kat. B.


ZAPISY NA KURS

Kurs prawa jazdy kategorii B1 można rozpocząć najwcześniej na 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat. Aby przystąpić do szkolenia należy uzyskać w starostwie numer PKK - Profil Kandydata na Kierowcę. Zapisu na kurs w Rajdowej Szkole Jazdy można dokonać poprzez:

formularz on-line
Gadu-Gadu
e-mail
telefonicznie
SMS-em
osobiścieSZKOLENIE TEORETYCZNE

Istnieją dwa sposoby zaliczenia części teoretycznej szkolenia:

Teoria na wykładach
Uczestniczenie w standardowym szkoleniu teoretycznym, które nie przekracza 5 dni powszednich, najczęściej od poniedziałku do piątku, lub przez 2 weekendy, w soboty i niedziele - dla kursów weekendowych. Istnieje również możliwość ustalenia indywidualnych terminów wykładów. Podczas zajęć osoba szkolona otrzymuje pakiet niezbędnych materiałów edukacyjnych. Bezpośrednio po zakończeniu części teoretycznej następuje rozpoczęcie szkolenia praktycznego.
Rozwiązanie to kierowane jest przede wszystkim do osób, które po raz pierwszy ubiegają się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem.

Teoria w domu
Samodzielna nauka teorii i przystąpienie do państwowego egzaminu teoretycznego we własnym zakresie. Rozpoczęcie szkolenia praktycznego następuje dopiero po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu i zaliczeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Rozwiązanie to kierowane jest przede wszystkim do kursantów, posiadających już inną kategorię prawa jazdy lub mających bardzo ograniczone możliwości uczestniczenia w szkoleniach teoretycznych. Osoby, które chciałyby samodzielnie uczyć się teorii w domu, zapraszamy do biura na spotkanie informacyjne lub proponujemy skorzystanie z naszego Mobilnego Punktu Informacyjnego, który dostarczy niezbędne materiały szkoleniowe.SZKOLENIE KOMPUTEROWE

Uzupełnieniem szkolenia teoretycznego jest dobrowolne szkolenie komputerowe. Każdy z uczestników kursu na kategorię B1 w Rajdowej Szkole Jazdy może w sposób nieograniczony korzystać ze stanowisk komputerowych i zapoznawać się z oprogramowaniem egzaminacyjnym – analogicznym, z jakiego będzie korzystał podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy w WORD Kielce. Szkolenie komputerowe można odbywać w godzinach pracy biura.SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Szkolenie praktyczne prowadzone jest na pojeździe Bajaj Qute z manualną 5-stopniową skrzynią biegów. Tym samym pojazdem przeprowadzany jest także egzamin państwowy w WORD Kielce. Rajdowa Szkoła Jazdy dysponuje kilkoma placami manewrowymi. W trakcie zajęć instruktorzy nie tylko zapoznają kandydatów na kierowców z trasami preferowanymi przez egzaminatorów WORD Kielce, ale przede wszystkim kładą nacisk na wszechstronne przygotowanie kandydata na kierowcę do uczestnictwa w ruchu drogowym. Nowatorskie metody szkoleniowe zapewniają skuteczne przygotowanie do egzaminu państwowego, co potwierdzają najwyższe pozycje szkoły w rankingach zdawalności. Terminy jazd szkoleniowych ustala indywidualnie osoba szkolona w odpowiadającym jej terminie. Szkolenie praktyczne obejmuje 30 godzin jazd.
Aktualna promocja: udostępnienie pojazdu szkoleniowego na egzamin państwowy!
EGZAMINY WEWNĘTRZNE

Szkolenie podstawowe zakończone zostaje egzaminami wewnętrznymi: teoretycznym i praktycznym. Przeprowadzane są one w formie i na zasadach egzaminów państwowych. Uzyskanie wyników pozytywnych skutkuje wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zaktualizowaniem PKK i dopuszczeniem do egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.EGZAMINY PAŃSTWOWE

Termin egzaminu państwowego należy ustalić w biurze obsługi klienta WORD Kielce. W tym celu należy okazać dowód tożsamości, zaktualizowany PKK oraz uiścić opłatę egzaminacyjną. Ośrodek egzaminowania powinien wyznaczyć termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Wysokość opłat egzaminacyjnych na www.word.kielce.pl.ODBIÓR PRAWA JAZDY

Po zaliczeniu egzaminów państwowych z wynikiem pozytywnym Wydział Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego, właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę, ma według przepisów nie więcej niż 30 dni na przygotowanie Prawa Jazdy. Status przygotowania dokumentu można sprawdzić na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

 
© Rajdowa Szkoła Jazdy
25-620 Kielce, ul. Kolberga 4, tel: 888-111-008, 888-111-012
RAJDOWA SZKOŁA JAZDY w Kielcach: najlepsza Nauka Jazdy, egzamin WORD Kielce, kursy na Prawo Jazdy kategorii A i B, swietokrzyskie i kieleckie szkoly jazdy, prawojazdy kat. A i B na motor, motocykl, quad, 16 lat, egzaminator, prawko