Jazdy dodatkowe na placu manewrowym WORD Kielce

Rajdowa Szkoła Jazdy zawarła umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach na korzystanie z egzaminacyjnego placu manewrowego.

Kursantom oczekującym na egzamin państwowy proponujemy weekendowe szkolenia uzupełniające na terenie W.O.R.D. Kielce.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem z uwagi na konieczność: rezerwacji terminu, uiszczenia stosownych opłat i złożenia wniosku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.