Rajdowa Szkoła Jazdy została założona w 2009 roku przez Piotra Rogulę – wieloletniego reprezentanta Automobilklubu Kieleckiego w sporcie samochodowym oraz posiadacza międzynarodowej licencji kierowcy rajdowego.

Wychodzimy na przeciw osobom wymagającym, które nie tylko chcą „zdobyć” prawo jazdy, ale przede wszystkim pragną wynieść niezbędną wiedzę i umiejętności kierowania pojazdami. Nie uznajemy wyłącznie „jałowego” przygotowania do egzaminu. W naszych szkoleniach wykorzystujemy zarówno tradycyjne, jak i nowatorskie metody nauczania oparte na doświadczeniach najlepszych kierowców świata – kierowców sportowych. Efektem tego jest skuteczne przygotowanie do egzaminu państwowego i jego wysoka zdawalność, co potwierdzają najwyższe pozycje w rankingach WORD Kielce, uzyskiwane na przestrzeni wielu lat.

W obecnych czasach, zwłaszcza młodzi, kandydaci na kierowców mają coraz większe potrzeby i wymagania w stosunku do instruktorów, którzy nie mogą poprzestawać wyłącznie na przekazywaniu wiedzy, ale przede wszystkim powinni być dla swoich podopiecznych wychowawcami. Najlepszy instruktor to w wielu przypadkach także doskonały pedagog i psycholog.

Dlatego kadrę szkoleniową skrupulatnie dobieramy spośród najbardziej wymagających instruktorów. Dzięki ograniczeniu liczebności grup kursowych do kilku osób możemy zapewnić każdej szkolonej osobie indywidualne traktowanie i efektywny kontakt z instruktorem, co jest niezbędnym warunkiem skutecznego kształcenia. Naszym priorytetem jest przede wszystkim najwyższa jakość prowadzonych szkoleń, a nie ilość przeszkolonych osób.

Wśród kursantów Rajdowej Szkoły Jazdy już od pierwszych zajęć staramy się kształtować samodzielność, odpowiedzialność i właściwe nawyki, co sprawia, że od samego początku są oni kierowcami w pełni świadomymi swoich mocnych i słabych stron. Naszych absolwentów kształcimy w taki sposób, aby podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy byli równorzędnymi partnerami dla egzaminatora, a nie tylko bezradnie liczyli na jego pobłażliwość.

Zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie kursu na prawo jazdy w RSJ, wiedz że:

  • Jesteśmy wyjątkowo wymagający, bo nie trzeba nas lubić, wystarczy dać się efektywnie poprowadzić przez proces szkolenia.
  • Nie zapewniamy bezstresowej atmosfery, bo takie niestety nie są egzaminy państwowe.
  • Nasze metody dydaktyczne nie zawsze bywają łatwe i przyjemne, ale są za to skuteczne.
  • Po naszych słynnych egzaminach wewnętrznych, te państwowe wydają się zwykle samą przyjemnością.
  • Interesuje nas wyłącznie pierwsze, a zarazem ostatnie, podejście do egzaminu państwowego, bo każde kolejne będzie coraz cięższe.

Zapraszamy wszystkich, którzy nie obawiają się wylać trochę „potu i łez” na naszych kursach.