13 grudnia 2021
godz. 16:00
TYGODNIOWY
 .........................................................................................
27 grudnia 2021
godz. 9:00
FERYJNY