Rajdowa Szkoła Jazdy KIELCE | Najlepsza zdawalnosc WORD Kielce | Prawo Jazdy w Kielcach przez internet | Nauka Jazdy kat. A, A1, A2, AM, B, B1 | Prawojazdy od 14 i 16 lat na motor, motocykl, quad, motorower |

20 maj 2013

Nowe kategorie AM i A2 już w Kielcach!
Rajdowa Szkoła Jazdy jako pierwsza, i jak dotąd jedyna, w Kielcach uzyskała uprawnienia do prowadzenia szkoleń nauki jazdy na nowe kategorie prawa jazdy AM i A2.

Prawo jazdy kat. AM, popularnie nazywane jako prawojazdy na skuter, zastępuje kartę motorowerową i uprawnia do kierowania:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim.

Motorower to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Kurs na prawo jazdy kat. AM można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat, a kończy się on egzaminem państwowym w WORD Kielce. Rajdowa Szkoła Jazdy dysponuje skuterem oraz motorowerem marki Zipp ZV50 do przeprowadzania kursów i egzaminów na prawo jazdy kategorii AM.

Osoby, które już posiadają kartę motorowerową i ukończyły 14 lat mogą wymienić kartę na prawo jazdy AM z pominięciem egzaminu państwowego w kieleckim WORD-zie.

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39KM),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kurs na prawo jazdy kat. A2 można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat i, podobnie jak w przypadku innych kategorii prawa jazdy, kończy się on egzaminem państwowym w WORD Kielce.

Kategoria A2 skraca drogę do uzyskania pełnej kategorii A na wszystkie motocykle, ponieważ w przypadku posiadania przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2, prawo jazdy kat. A można uzyskać wcześniej, bo już w wieku 20, a nie 24 lat - w przypadku osób, które nie posiadały wcześniej kategorii motocyklowych.

 
© Rajdowa Szkoła Jazdy
25-620 Kielce, ul. Kolberga 4, tel: 888-111-008, 888-111-012
RAJDOWA SZKOŁA JAZDY w Kielcach: najlepsza Nauka Jazdy, egzamin WORD Kielce, kursy na Prawo Jazdy kategorii A i B, swietokrzyskie i kieleckie szkoly jazdy, prawojazdy kat. A i B na motor, motocykl, quad, 16 lat, egzaminator, prawko