Rajdowa Szkoła Jazdy KIELCE | Najlepsza zdawalnosc WORD Kielce | Prawo Jazdy w Kielcach przez internet | Nauka Jazdy kat. A, A1, A2, AM, B, B1 | Prawojazdy od 14 i 16 lat na motor, motocykl, quad, motorower |25 grudzień 2012

PKK - Profil Kandydata na Kierowcę
Zgodnie z nowym przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia jest zobowiązany uzyskać w starostwie tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Mieszkańcy Kielc udają się w tym celu do Referatu praw jazdy w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1, pokój nr 26. Mieszkańcy powiatu kieleckiego natomiast po PKK muszą pofatygować się do Starostwa Powiatowego przy ul. Malików 150.

W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy
2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia
3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
4. Kolorową fotografię 3,5x4,5cm
5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli je posiada
6. Upoważnienie - jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie

Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.

W dziale 'Strefa kursanta' dostępna jest dokładna instrukcja uzyskiwania PKK wraz z niezbędnymi dokumentami, a także adresy starostów oraz lista lekarzy uprawnionych do badania kierowców.

Instrukcję oraz formularze potrzebne do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę można otrzymać również w Biurze Obsługi Kursanta, ul. Żytnia 4, 25-018 Kielce.

Podziel się na FB
 
© Rajdowa Szkoła Jazdy
25-620 Kielce, ul. Kolberga 4, tel: 888-111-008, 888-111-012
RAJDOWA SZKOŁA JAZDY w Kielcach: najlepsza Nauka Jazdy, egzamin WORD Kielce, kursy na Prawo Jazdy kategorii A i B, swietokrzyskie i kieleckie szkoly jazdy, prawojazdy kat. A i B na motor, motocykl, quad, 16 lat, egzaminator, prawko